counter

Diensten > Ondersteuning

De ICT binnen uw organisatie is van cruciaal belang, de eisen die u stelt aan uw ICT omgeving zijn simpel: het moet optimaal functioneren tegen zo laag mogelijke beheerskosten. Toch komt er nogal wat bij kijken om het onderhoud van uw ICT apparatuur en programmatuur op orde te houden.

Misschien is er binnen uw bedrijf iemand die de ICT (ondersteuning) als nevenfunctie vervult.
Het stellen van de juiste diagnose bij complexere problemen is echter niet eenvoudig en hiervoor kunt u terugvallen op de kennis en ervaring van See-ICT.

Voor zowel algemene support en calamiteiten kan See-ICT u op diverse manieren van dienst zijn, op
incidentele of op contract basis, om u te ondersteunen op afstand, of op locatie.

 

Lees meer over: Ondersteuning op afstand

Ondersteuning op locatie