counter

Oplossingen > Automatiseringsprojecten

See-ICT is u partner bij projecten, zowel klein als groot.

U kunt van onze expertise gebruikmaken om projecten op te zetten en te leiden van begin tot eind. Voordat we een project starten, worden gebruikmakend van use cases, eerst de functionele specificaties opgesteld. Daarna krijgt u een overzicht van de kosten en vervolgens wordt een projectplan opgesteld. Afhankelijk van het project kan de implementatie gefaseerd plaatsvinden. bij oplevering van het project vindt altijd een evaluatie plaats met alle betrokken partijen.

Ook is het mogelijk om onze ervaring te gebruiken als aanvulling van uw eigen team.
Heeft u een ICT project waar u tijdelijke aanvulling voor zoekt? Misschien heeft u de noodzakelijke expertise niet in huis om uw ICT vraagstuk op te lossen of is uw eigen ICT afdeling overbelast.

Voor welk project u ook ondersteuning zoekt, See-ICT kan hierin bijstaan.